CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV OBCE ŠUJA

Prijatý obecným zastupiteľstvom dňa 11.12. 2019, uznesením č. 34/2019

 1. Poplatok za vyhlásenie v rozhlase:  4 €
 2. Poplatok za sálu pre občanov obce Šuja:
  • v letnom období:   12 € energie + 10 € prenájom sála = 22 € podujatie
  • v zimnom období:  30 € energie + 10 € prenájom sála = 40 € podujatie
 3. Poplatok za sálu pre občanov mimo trvalého pobytu obce Šuja:
  • v letnom období:   12 € energie + 25 € prenájom sála = 37 € podujatie
  • v zimnom období:  30 € energie + 25 € prenájom sála = 55 € podujatie
 4. Poplatok za sálu pre cudzie organizácie:              10€ / hod.
 5. Rôzne:
  • daň za psa na 1 rok: 5 €
  • rybársky lístok
   • týždenný – 1,50 €
   • mesačný – 3 €
   • ročný – 7 €
   • trojročný – 17 €
 6. Potvrdenie, potvrdenie o trvalom pobyte 5 €
 7. Overenie podpisu alebo listiny 2 € podpis / strana
 8. Vydanie rozkopového povolenia : fyzické osoby 10 €, právnické osoby 30 €
 9. Ohlásenie drobnej stavby : fyzické osoby 10 €, právnické osoby 80 €
 10. Výrub dreviny: fyzické osoby 10 €, právnické osoby 100 €
 11. Poplatok za hrobové miesto na 10 rokov:
  • jednohrob: 10 €
  • dvojhrob:   20 €
  • trojhrob:    30 €
Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.