• Šuja v zime
  • Fašiangy v Šuji kedysi
  • Koledníci 2012
  • Zaplavení hmlou
  • Srnák od Rajeckých Teplíc

"Vítam Vás na internetovej stránke našej obce, ktorá je tu predovšetkým pre Vás, drahí spoluobčania. Prihovárame sa i podnikateľom, návštevníkom a všetkým, ktorý prejavia akýkoľvek záujem o obec.

Prostredníctvom tejto prezentácie Vás informujeme nielen o obecných aktivitách, ale dávame priestor na vyjadrenie i Vám. Vytvorili sme odkaz, umiestený vľavo, kde s nami môžete zdieľať všetky Vaše postrehy, názory na dianie v obci a vznášať podnety. Povinne zverejňované dokumenty nájdete v menu "Život v obci" alebo kliknutím na odkaz v dolnej časti tejto stránky. Rovnako tu nájdete aj prístup k predchádzajúcim oznamom.  

Webová stránku je našim administrátorom neustále prispôsobovaná i Vašim potrebám. Či už po formálnej (prehľadnosť, ľahká a rýchla orientácia), tak i obsahovej stránke, aby všetkým nám - jej užívateľom – priniesla čo najpríjemnejší zážitok"

Marta Veselá, starostka obce  

 


Šuja je malá obec v Rajeckej kotline s 333 obyvateľmi. Leží na úpätí vrchu Srniak (810 m.n.m.), na povodí rieky Rajčianky, približne 1 km južne od Rajca smerom na Rajeckú Lesnú. Obec je známa vďaka prírodnej rezervácii Šujské rašelinisko, neprehliadnuteľným štrkopieskovým kameňolomom a dvoma nebezpečne ostrými 90-stupňovovými zákrutami v tvare písmena S. Ako samospráva jestvuje od roku 1997, kedy sa oficiálne oddelila od mesta Rajec. Môžete sa u nás zastaviť na chutné jedlo v dvoch reštauráciách.

 

 

Joomla Template by Joomla51.com